ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียน


สมัครเรียน

 1. เลือก สาขา…, ประเภทหลักสูตร… และ กลุ่มภาษา…
 2. คลิก [+] หน้าหลักสูตรที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียด
 3. คลิก หน้าหลักสูตรที่ต้องการ
 4. คลิก "ยืนยันรายการ"
 5. ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร คลิก "ยอมรับเงื่อนไข" และ "ยืนยันรายการ"
 6. คลิก เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน
  กรณีชำระที่ตู้ ATM หรือแอพลิเคชั่นธนาคาร กสิกรไทย (K-mobile Banking Plus ) หรือ ไทยพาณิชย์ (SCB EASY )
  • ใส่รหัสบริษัท (Com code) ของสมาคม ที่กำหนดโดยแต่ละธนาคาร Com code @ กสิกรไทย : 33188 / Com code @ ไทยพาณิชย์ : 2747
  • ป้อนรหัส Ref 1 และ Ref 2 พร้อมระบุค่าเรียนตามแบบฟอร์ม
   * ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด
   ** กรณีบริษัทเป็นสมาชิก ส.ส.ท. กรุณาติดต่อสำนักงานโรงเรียนก่อนชำระเงิน

สมัครเรียน 1

สมัครเรียน 2

สมัครเรียน 3

สมัครเรียน 4

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มชำระเงิน
สมัครเรียน 5

 

กรณีชำระผ่านช่องทางอื่น โปรด เลือกวิธีการชำระเงิน