วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Engineering)

วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Engineering)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ. ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-401-2
จำนวนหน้า : 352 หน้า
ราคา : 330 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

กล่าวถึงการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งมีความสำคัญในการควบคุมระบบที่มีความซับซ้อน
และต้องการการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำ
อธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่าย และเสนอตัวอย่างงานจริงเพื่อให้เข้าใจในหลักการ
และเห็นภาพได้ชัดเจนและรวดเร็ว 

 


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

เรียบเรียงจากประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการสอนและการวิจัยด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
อธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่าย และมีการนำเสนอตัวอย่างงานจริงเพื่อให้เข้าใจในหลักการและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว

เนื้อหาประกอบด้วยชิ้นส่วนระบบควบคุม การออกแบบตัวควบคุมวงปิดอย่างง่าย ตัวแทนระบบ เสถียรภาพและผลตอบสนองเชิงเวลา เกณฑ์เสถียรภาพของเร้าธ์เฮอร์วิทซ์ ค่าผลต่างที่สถานะคงตัวและความไว กราฟทางเดินของราก การออกแบบตัวควบคุมประเภทพีไอดี ผลตอบสนองเชิงความถี่และเกณฑ์ของไนควิสท์ การออกแบบตัวชดเชยมุม การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สมการสถานะและการป้อนกลับสถานะ การป้อนกลับสถานะเพื่อตามสัญญาณอ้างอิง ตัวสังเกตสถานะและการป้อนกลับเอาต์พุต 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง