ปฏิบัติ ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติ ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพดล เวชวิฐาน
ผู้แปล :
ISBN : 974-8329-66-6
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา : 80 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

ใช้ประกอบการเรียนการสอน (ภาคปฎิบัติ) วิชา งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา  


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับประกอบการเรียนการสอน (ภาคปฎิบัติ) วิชา งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ระบบ EFI ด้วย  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติตรวจเช็กหาข้อขัดข้องของระบบ EFI และอุปกรณ์ในระบบ อาทิ การตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบหัวฉีด, การตรวจสอบระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา, การตรวจสอบตัวตรวจจับสุญญากาศ, การตรวจสอบตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง, การตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยข้อขัดข้อง เป็นต้น 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง