วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-693-1
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ราคา : 78 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 85  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


สั่งซื้อที่ tpabook.com   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วย
ใบงานที่ 1 – 13  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้ 
ใบงานที่ 1   วงจรไฟฟ้าและกฎของโอห์ม
ใบงานที่ 2   กำลังไฟฟ้า
ใบงานที่ 3   การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
ใบงานที่ 4    การต่อตัวต้านทานแบบขนาน
ใบงานที่ 5   การต่อตัวต้านทานแบบผสม
ใบงานที่ 6   การแปลงวงจรความต้านทานเดลตา-สตาร์
ใบงานที่ 7   การแปลงวงจรความต้านทานสตาร์-เดลตา
ใบงานที่ 8   การต่อเซลล์ไฟฟ้า
ใบงานที่ 9   วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า
ใบงานที่ 10   กฎของเคอร์ชอฟฟ์
ใบงานที่ 11   เมชเคอร์เรนต์
ใบงานที่ 12  แรงดันไฟฟ้าโนด
ใบงานที่ 13 วงจรบริดจ์


หนังสือที่เกี่ยวข้อง