ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์
ผู้แปล : -
ISBN : 9789744437419
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2561

คำแนะนำ

ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ เน้นแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์ตัด ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นสำหรับเตรียมชิ้นงานและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ


 


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อที่ Lazada  

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ทำงานในอุตสาหกรรมปั๊มขึ้นรูปโลหะ

เนื้อหาประกอบด้วย

• ลักษณะเฉพาะของการปั๊มขึ้นรูปโลหะ
• แนวทางการควบคุมคุณภาพ
• พื้นฐานสมบัติทางกลของโลหะแผ่น
• ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น   
• การคํานวณแรงในการตัดชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์
• การออกแบบชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์
• แนวทางในการออกแบบพันช์
• วัสดุชิ้นงานและวัสดุสำหรับทำแม่พิมพ์
• เครื่องปั๊มโลหะและการจับยึดแม่พิมพ์
 
 
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book