เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)

เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล : -
ISBN : 9789744437648
จำนวนหน้า : 276 หน้า
ราคา : 230 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2562

คำแนะนำ

 ปรับปรุงจากหนังสือ "เครื่องกลไฟฟ้า 1" ที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. โดยเพิ่มเติมคำอธิบายเนื้อหาและภาพประกอบ และปรับลำดับหัวข้อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท  รายละเอียด

ให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นและพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งผู้เขียนรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปีในการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า

เหมาะสำหรับ 

นักศึกษาระดับ ปวส. และผู้สนใจศึกษา    

เนื้อหาประกอบด้วย
• ชนิดและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
• รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
• รายละเอียดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
• การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
• รายละเอียดของหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว
• การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส
 
ตัวอย่างเนื้อหา
 
 
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book