มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-732-7
จำนวนหน้า : 340 หน้า
ราคา : 290 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป
และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพรายละเอียด

หนังสือ “มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม” เล่มนี้ เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 12 บท คือ
บทที่ 1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
บทที่ 2 สปลิตเฟสมอเตอร์ 
บทที่ 3 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
บทที่ 4 รีพัลชันมอเตอร์ 
บทที่ 5 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
บทที่ 6 เชดเดดโพลมอเตอร์ 
บทที่ 7 ซิงโครนัสมอเตอร์ 
บทที่ 8 มอเตอร์สามเฟส 
บทที่ 9 สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม 
บทที่ 10 ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ 
บทที่ 11 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
บทที่ 12 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ภาคผนวก ตารางพันขดลวดสำหรับมอเตอร์สามเฟส
 
เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้ประกอบการเรียน และสามารถใช้ประกอบการทำงานได้

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book