abk

ABK COLLEGE

ABK COLLEGE ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 จากความสนับสนุนและความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาต่างชาติที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในหอพักที่ "ABK" และบุคคลหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ABK สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 โดยตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมาเรารับนักศึกษาต่างชาติและผู้ฝึกงานจากเอเชีย สร้างบุคลากรของเอเชีย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในปี 1983 สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียได้เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เปิดโรงเรียน ABK COLLEGE ขึ้นมาใหม่ ตอนที่ ABK ก่อตั้งขึ้นนั้น นักศึกษาต่างชาติที่มาญี่ปุ่นยังมีไม่ถึง 3,000 คน แต่ปัจจุบันมีมากกว่า 150,000 คนแล้ว นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งศิษย์เก่าชาวญี่ปุ่นที่เคยศึกษาใน ABK ซึ่งมีจำนวนเกิน 10,000 คนนั้น ต่างก็มีบทบาทในการช่วยขยายสายสัมพันธ์ดังกล่าวไปทั่วโลก ทุกวันนี้เรายังคงไม่หยุดฝันที่จะให้นักศึกษาต่างชาติจากหลายๆ ประเทศ เริ่มตั้งแต่ประเทศในเอเชีย มารวมกันที่ ABK COLLEGE เรียนภาษาญี่ปุ่น หาเพื่อน เสริมสร้างสายสัมพันธ์ให้แนบแน่น และมีบทบาทในสังคมเพื่อสันติภาพและการพัฒนาประเทศในเอเชียเหล่านั้น


ประวัติสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan

 • ปี 1957 ก่อตั้งสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียขึ้นเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 1959 ก่อตั้งสมาคมทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (The Asscociation of Overseas Technical Scholarship : AOTS) ตามความประสงค์ของกระทรวงการค้าสากลและอุตสาหกรรม (MITI)
 • ปี 1960 ก่อสร้างสถาบันวัฒนธรรมเอเชีย (ABK)
 • ปี 1967 ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
 • ปี 1973 ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ประเทศไทย โดยมีสมาคมศิษย์เก่า ABK เป็นผู้ริเริ่ม
 • ปี 1979 สร้างหอพักสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่ส่งตัวมาจากรัฐบาลจีน รุ่นที่ 1 ตามความประสงค์ของสถานฑูตจีน
 • ปี 1983 ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK
 • ปี 1996 เริ่มรับผู้เข้าฝึกอบรมที่ส่งตัวมาจากรัฐบาลไทยที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK
 • ปี 2000 เริ่มรับผู้เข้าฝึกอบรมที่ส่งตัวมาจากรัฐบาลมาเลเซียที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK
 • ปี 2004 เริ่มรับผู้เข้าฝึกอบรมที่ส่งตัวมาจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK
 • ปี 2007 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ริเริ่มก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2007 ฉลองครบรอบ 50 ปีสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชีย
 • ปี 2009 ร่วมมือทางธุรกิจกับมหาวิทยาลัยเมจิ เกี่ยวกับโครงการ "Global30" ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) ปี 2012 ร่วมมือทางธุรกิจกับ มหาวิทยาลัยชูโอเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาในโครงการ "แคมปัสเอเชีย (Campus Asia)" ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (MEXT)

ประวัติก่อนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan (ABK COLLEGE) เปิดสอน

 • ปี 2011 เริ่มกิจกรรมระดมทุนในแต่ละประเทศเพื่อก่อตั้งสถาบัน ABK Gakkan
 • ปี 2013 ได้รับใบอนุญาตให้ก่อตั้งสถาบัน ABK Gakkan จากเมืองโตเกียว
 • ปี 2014 เปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan (ABK COLLEGE)

abk history

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ ABK COLLEGE มีการนำเทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่นของ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการสอนภาษาญี่ปุ่นและการแนะแนวทางเตรียมสอบมาตลอด 30 ปี ใน ABK Group อีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อมาใช้ เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

abk course

จุดเด่น 3 ประการ ด้านการศึกษาและการสอนภาษาญี่ปุ่น

ที่ ABK COLLEGE เราได้สืบทอดเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและการแนะแนวทางในอนาคตของ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1983 โดยมีจุดเด่น 3 ประการต่อไปนี้

 1. เทคนิคกว่า 30 ปีในการสอนภาษาญี่ปุ่นและแนะแนวทางในอนาคต
  • ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงอย่างละเอียดและสมดุลในทุกๆ ด้าน ด้วยประสบการณ์ยาวนานที่สั่งสมมา
  • นำฐานข้อมูลของคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)และคะแนนของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 2. กลยุทธ์พิชิตข้อสอบ
  • หนังสือ "แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" ที่ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ตีพิมพ์ในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2002 และยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน
 3. ข้อมูลมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีมากมาย
  • สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชียได้ตีพิมพ์ "คู่มือแนะนำการศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย" สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี 1981 และ "คู่มือแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย" มาตั้งแต่ปี 2006 ปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงใหม่เป็นรูปแบบ WEB

abk course

cademic

เสริมสร้างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับสูงในเชิงวิชาการรวม ทั้งทุ่มเทให้กับการเตรียมสอบเพื่อพิชิตข้อสอบ

 • การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing), การประชุมหารือ (Discussion) หรือการนำเสนองาน (Presentation) ที่มีความจำเป็นทั้งในมหาวิทยาลัยและในธุรกิจ
 • เสริมสร้างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เช่น การเขียน, การแนะแนวทางทำข้อสอบและกลยุทธ์การสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัยและการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยละเอียด
 • ติวสอบ, สอนกลยุทธ์พิชิตข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น, สอบเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น, สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT
Culture

เน้นการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 • เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ญี่ปุ่น
 • เปิดสอนวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของญี่ปุ่น ให้นักศึกษามีความเข้าใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเรื่องราวปัจจุบันของญี่ปุ่น
Experience

เน้นกิจกรรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

 • กระตุ้นให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทํากิจกรรมในห้องเรียนและทำโครงงาน (Project Work)
 • พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางการสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น
 • เปิดและดำเนินการบรรยาย (Lecture) โดยเชิญชาวญี่ปุ่นหรือนักศึกษาต่างชาติเก่าที่มีบทบาทอยู่ในแต่ละวงการมาเป็นวิทยากร
abk tips

ระดับภาษาญี่ปุ่นและเนื้อหาที่เน้นในห้องเรียน

ในชั้นต้น เนื้อหาที่เรียนแบบ ① จะมีมากที่สุด เมื่อขึ้นสู่ชั้นกลางและชั้นสูง เนื้อหาแบบ ② และ ③จะมากขึ้นเป็นลำดับ เราจะเสริมสร้างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้เพิ่มขึ้นอย่างสมดุลและเหมาะสมกับแต่ละระดับ สำหรับกลยุทธ์พิชิตข้อสอบและการแนะแนวทางอนาคตใน ④ นั้น ทำได้้ในทุกระดับโดยปรับให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ

abk tips

พวกเราขอแนะนำ ABK COLLEGE!!

abk senior

* หอพักของ ABK COLLEGE ที่สะดวก ใกล้โรงเรียน และอยู่ในเขตที่ปลอดภัย ไม่พลุกพล่าน

abk dorm

รายละเอียดเพิ่มเติม abk.ac.jp

เขตบุงเคียวตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว เป็นสถานที่เงียบสงบ ต้นไม้ร่มรื่น สภาพแวดล้อมเหมาะกับการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก จุดชมซากุระงดงามก็มีมากมายหลายแห่ง

abk map

โครงการแจกทุนการศึกษา, รางวัลเกียรติยศ
 • "โครงการแจกทุนการศึกษา ABK COLLEGE"
 • โครงการแจกรางวัลเกียรติยศ เช่น "รางวัลผลการเรียนดีเด่น", "รางวัลผลการเรียนดีเด่นอย่างก้าวกระโดด", "รางวัลเข้าเรียนครบ, รางวัลขยันเรียน", "รางวัลจากผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย" เป็นต้น
 • หลังจบหลักสูตร ผู้เข้าเรียนจะได้รับ "ใบรับรองผลความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจาก ABK COLLEGE" และ "ใบรับรองจบการศึกษาจาก ABK COLLEGE"
ปลอดภัย ไร้กังวล
 • ที่ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ 24 ชั่วโมง 365 วัน สามารถรับเรื่องฉุกเฉินของนักเรียน ABK COLLEGE ได้ ตลอดเวลา รวมไปถึงการแก้ปัญหาให้ทางโทรศัพท์ในช่วงเวลากลางดึก
 • ที่หอพักของ ABK Group รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย มีรุ่นพี่ที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประมาณ 50 คนอาศัยอยู่ รุ่นพี่เหล่านี้ นอกจากจะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วยกันกับเราแล้ว ยังพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำอีกด้วย ปกติแล้วจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว, Tokyo Institute of Technology, มหาวิทยาลัยวาเซดะ, มหาวิทยาลัยเคโอ, มหาวิทยาลัยเมจิ, มหาวิทยาลัยชูโอ พักอยู่ที่ศูนย์ฯ เสมอ
 • ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่นจะจัดให้มีการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีเกือบทุกเดือน โดยนักเรียนสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดด้านล่าง

Download รายละเอียดการรับสมัคร (abk-AdmissionGuide.pdf)

มีช่องทางในการชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง โดยชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือบัตรเครดิตได้
หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด อาจจะถูกยกเลิกการสมัคร กรุณาระวังด้วย
ค่าดำเนินการในการโอนเงิน ผู้โอนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าสอบเข้าเรียนหากชำระมาแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
โดยชำระเงินได้โดยผ่าน 3 ช่องทางด้านล่าง

 1. การชำระเงินผ่านทาง Flywire
  สามารถโอนเงินเข้าในบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้ในระเทศได้ ทำให้ไม่เสียค่าดำเนินการในการโอนเงินระหว่างประเทศ กรุณาคลิคที่ลิงค์นี้
  https://www.flywire.com/pay/abk
 2. การชำระเงินโดยโอนเงินเข้าทางบัญชีของโรงเรียนผ่านธนาคารของญี่ปุ่นโดยตรง
  Name of Bank(Name of branch) : Mizuho Bank (Hongo Branch)
  Saving Account : 075-2908788 Swift Code : MHCBJPJT Account Name : ABK COLLEDGE
  Bank address : 3-34-3 Hongo,Bunkyo-ku,Tokyo Bank TEL : +81-3-3812-3261
  กรุณาใส่ชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ในช่องหมายเหตุ
 3. การชำระเงินด้วย บัตรเครดิต โดยผ่าน Paypal
  ค่าธรรมเนียม,ค่าแรกเข้า ,ค่าใช้จ่ายแต่ละชนิดเท่านั้น ไม่สามารถใช้จ่ายค่าเทอมได้ กรุณาคลิกที่ปุ่ม [カートに追加] ในหัวข้อด้านล่างเพิ่มดำเนินการต่อ [มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น] ในหัวข้อ アカウント番号 กรุณาใส่หมายเลขผู้สมัคร Click here