abk

ABK COLLEGE

ABK COLLEGE ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 จากความสนับสนุนและความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาต่างชาติที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในหอพักที่ "ABK" และบุคคลหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ABK สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 โดยตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมาเรารับนักศึกษาต่างชาติและผู้ฝึกงานจากเอเชีย สร้างบุคลากรของเอเชีย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในปี 1983 สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียได้เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เปิดโรงเรียน ABK COLLEGE ขึ้นมาใหม่ ตอนที่ ABK ก่อตั้งขึ้นนั้น นักศึกษาต่างชาติที่มาญี่ปุ่นยังมีไม่ถึง 3,000 คน แต่ปัจจุบันมีมากกว่า 150,000 คนแล้ว นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งศิษย์เก่าชาวญี่ปุ่นที่เคยศึกษาใน ABK ซึ่งมีจำนวนเกิน 10,000 คนนั้น ต่างก็มีบทบาทในการช่วยขยายสายสัมพันธ์ดังกล่าวไปทั่วโลก ทุกวันนี้เรายังคงไม่หยุดฝันที่จะให้นักศึกษาต่างชาติจากหลายๆ ประเทศ เริ่มตั้งแต่ประเทศในเอเชีย มารวมกันที่ ABK COLLEGE เรียนภาษาญี่ปุ่น หาเพื่อน เสริมสร้างสายสัมพันธ์ให้แนบแน่น และมีบทบาทในสังคมเพื่อสันติภาพและการพัฒนาประเทศในเอเชียเหล่านั้น


ประวัติสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan

 • ปี 1957 ก่อตั้งสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียขึ้นเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 1959 ก่อตั้งสมาคมทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (The Asscociation of Overseas Technical Scholarship : AOTS) ตามความประสงค์ของกระทรวงการค้าสากลและอุตสาหกรรม (MITI)
 • ปี 1960 ก่อสร้างสถาบันวัฒนธรรมเอเชีย (ABK)
 • ปี 1967 ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
 • ปี 1973 ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ประเทศไทย โดยมีสมาคมศิษย์เก่า ABK เป็นผู้ริเริ่ม
 • ปี 1979 สร้างหอพักสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่ส่งตัวมาจากรัฐบาลจีน รุ่นที่ 1 ตามความประสงค์ของสถานฑูตจีน
 • ปี 1983 ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK
 • ปี 1996 เริ่มรับผู้เข้าฝึกอบรมที่ส่งตัวมาจากรัฐบาลไทยที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK
 • ปี 2000 เริ่มรับผู้เข้าฝึกอบรมที่ส่งตัวมาจากรัฐบาลมาเลเซียที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK
 • ปี 2004 เริ่มรับผู้เข้าฝึกอบรมที่ส่งตัวมาจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK
 • ปี 2007 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ริเริ่มก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2007 ฉลองครบรอบ 50 ปีสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชีย
 • ปี 2009 ร่วมมือทางธุรกิจกับมหาวิทยาลัยเมจิ เกี่ยวกับโครงการ "Global30" ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) ปี 2012 ร่วมมือทางธุรกิจกับ มหาวิทยาลัยชูโอเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาในโครงการ "แคมปัสเอเชีย (Campus Asia)" ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (MEXT)

ประวัติก่อนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan (ABK COLLEGE) เปิดสอน

 • ปี 2011 เริ่มกิจกรรมระดมทุนในแต่ละประเทศเพื่อก่อตั้งสถาบัน ABK Gakkan
 • ปี 2013 ได้รับใบอนุญาตให้ก่อตั้งสถาบัน ABK Gakkan จากเมืองโตเกียว
 • ปี 2014 เปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan (ABK COLLEGE)

abk history

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ ABK COLLEGE มีการนำเทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่นของ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการสอนภาษาญี่ปุ่นและการแนะแนวทางเตรียมสอบมาตลอด 30 ปี ใน ABK Group อีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อมาใช้ เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

abk course

จุดเด่น 3 ประการ ด้านการศึกษาและการสอนภาษาญี่ปุ่น

ที่ ABK COLLEGE เราได้สืบทอดเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและการแนะแนวทางในอนาคตของ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1983 โดยมีจุดเด่น 3 ประการต่อไปนี้

 1. เทคนิคกว่า 30 ปีในการสอนภาษาญี่ปุ่นและแนะแนวทางในอนาคต
  • ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงอย่างละเอียดและสมดุลในทุกๆ ด้าน ด้วยประสบการณ์ยาวนานที่สั่งสมมา
  • นำฐานข้อมูลของคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)และคะแนนของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 2. กลยุทธ์พิชิตข้อสอบ
  • หนังสือ "แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" ที่ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ตีพิมพ์ในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2002 และยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน
 3. ข้อมูลมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีมากมาย
  • สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชียได้ตีพิมพ์ "คู่มือแนะนำการศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย" สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี 1981 และ "คู่มือแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย" มาตั้งแต่ปี 2006 ปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงใหม่เป็นรูปแบบ WEB

abk course

cademic

เสริมสร้างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับสูงในเชิงวิชาการรวม ทั้งทุ่มเทให้กับการเตรียมสอบเพื่อพิชิตข้อสอบ

 • การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing), การประชุมหารือ (Discussion) หรือการนำเสนองาน (Presentation) ที่มีความจำเป็นทั้งในมหาวิทยาลัยและในธุรกิจ
 • เสริมสร้างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เช่น การเขียน, การแนะแนวทางทำข้อสอบและกลยุทธ์การสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัยและการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยละเอียด
 • ติวสอบ, สอนกลยุทธ์พิชิตข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น, สอบเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น, สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT
Culture

เน้นการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 • เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ญี่ปุ่น
 • เปิดสอนวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของญี่ปุ่น ให้นักศึกษามีความเข้าใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเรื่องราวปัจจุบันของญี่ปุ่น
Experience

เน้นกิจกรรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

 • กระตุ้นให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทํากิจกรรมในห้องเรียนและทำโครงงาน (Project Work)
 • พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางการสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น
 • เปิดและดำเนินการบรรยาย (Lecture) โดยเชิญชาวญี่ปุ่นหรือนักศึกษาต่างชาติเก่าที่มีบทบาทอยู่ในแต่ละวงการมาเป็นวิทยากร
abk tips

ระดับภาษาญี่ปุ่นและเนื้อหาที่เน้นในห้องเรียน

ในชั้นต้น เนื้อหาที่เรียนแบบ ① จะมีมากที่สุด เมื่อขึ้นสู่ชั้นกลางและชั้นสูง เนื้อหาแบบ ② และ ③จะมากขึ้นเป็นลำดับ เราจะเสริมสร้างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้เพิ่มขึ้นอย่างสมดุลและเหมาะสมกับแต่ละระดับ สำหรับกลยุทธ์พิชิตข้อสอบและการแนะแนวทางอนาคตใน ④ นั้น ทำได้้ในทุกระดับโดยปรับให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ

abk tips

บอกเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

 1. พอได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น รู้สึกอย่างไร?

  ในตอนที่มาระยะสั้นได้พักอยู่ที่หอหญิงล้วนฟูจิมาเอะ หากเดินจากโรงเรียนใช้เวลาประมาณ 7 นาที ได้รู้จักเพื่อนๆชาวต่างชาติมากมาย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงได้ไปเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมาก บริเวณโดยรอบของหอก็สงบ ปลอดภัย มีสวนสาธารณะ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการตลอด 24 ชม. สะดวกสบายมากๆ แต่ในครั้งนี้เรียนระยะยาวพักอยู่ที่หอเอบีเค ห่างจากโรงเรียนประมาณ 1 นาทีเท่านั้น หออยู่ติดกับตึกเรียน หอเอบีเคเป็นหอรวมแต่มีการแบ่งชั้นแยกชายและหญิง บริเวณโดยรอบมีโรงพยาบาล สถานีตำรวจ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าสะดวกซื้อ ในวันหยุดสามารถนั่งรถไฟสายยามาโนเตะไปตามแหล่งท่องเที่ยวเช่น ฮาราจกุ ชิบูย่าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ในตอนแรกๆที่มาก็มีอุปสรรคบ้างเนื่องจากยังปรับตัวไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาในการสื่อสาร การเดินทางโดยรถไฟ การแยกขยะ วิธีการขึ้นลงบันไดเลื่อนตามสถานี เป็นต้น แต่พอปรับตัวได้ก็สามารถสนุกไปกับการดำเนินชีวิตแบบคนญี่ปุ่น

  ระยะสั้นหอฟูจิมาเอะ
  ระยะสั้นหอฟูจิมาเอะ
  ได้เพื่อนใหม่หลากหลายสัญชาติ
  ได้เพื่อนใหม่หลากหลายสัญชาติ
  ระยะยาวหอเอบีเค
  ระยะยาวหอเอบีเค
 2. เหตุผลที่ทำให้เลือกมาเรียนต่อระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่น คืออะไร?

  ในอนาคตอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นต่ำในระดับธุรกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ไม่ใช่แค่ภาษาเท่านั้นแต่การรับรู้และเข้าใจถึงลักษณะการทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆอีกอย่างนึง ดังนั้นจึงเลือกที่จะมาเรียนปรับภาษาในระยะยาวเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าทำงาน รวมถึงในขณะที่เรียนปรับภาษาก็สามารถทำงานพิเศษเพื่อสะสมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อีกด้วย

 3. ทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ ABK COLLEGE?

  เนื่องจากได้มาคอร์สระยะสั้นที่ ABK แล้วประทับใจบรรยากาศทั้งการเรียนการสอน รวมถึงการใช้ชีวิตในหอ เป็นบรรยากาศแบบครอบครัว และรู้สึกถึงความปลอดภัยทำให้ตัดสินใจเลือกมาเรียนต่อระยะยาวที่ ABK อีกครั้ง

 4. ตอนนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรอยู่บ้าง?

  คอร์สภาษานั้นในหนึ่งวันจะเรียนเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่ เก้าโมง ถึง เที่ยงครึ่ง ในชั่วโมงเรียนถูกสอนด้วยอาจารย์ญี่ปุ่น อาจารย์จะผลัดเปลี่ยนกันสอนใน 1 สัปดาห์ การผลัดเปลี่ยนอาจารย์ทำให้เราได้เรียนอย่างไม่เบื่อเพราะอาจารย์แต่ละท่านมีสไตล์การสอนที่ต่างกัน นอกจากนี้เพื่อนในห้องยังมาจากประเทศต่างๆทำให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เพียงแค่ญี่ปุ่น ในห้องนั้นเราจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้อย่างเต็มที่ นอกจากการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วทาง ABK ยังมีการจัดอบรมสำหรับคนที่จะเข้าทำงานต่อในบริษัทญี่ปุ่นหลังจบการศึกษา เนื้อหาที่อบรม อาทิเช่น ควรเขียนใบสมัครงานอย่างไร ต้องเตรียมสัมภาษณ์อย่างไร มีโอกาสได้งานเท่าไหร่ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านี้ทาง ABK ยังมีการพานักศึกษาไปร่วมกิจกรรมการเข้าทำงานของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมบริษัทต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นที่สนใจรับชาวต่างชาติเข้าทำงานอีกด้วย เนื่องจากอนาคตมีความตั้งใจที่ทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าทำงานของชาวต่างชาติและได้เข้าสัมภาษณ์กับทางบริษัทด้วย

  ตอนนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร

 5. การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างไร? ได้ทำงานพิเศษหรือเปล่า?

  ตอนนี้อาศัยอยู่ที่หอเอบีเค การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากๆ เพราะรอบๆโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับน้องๆที่จะมาระยะยาว เเนะนำให้ซื้อจักรยาน เพราะสามารถประหยัดค่ารถไฟและเดินทางในระยะใกล้ เช่น ไปซุปเปอร์มาร์เก็ต ไปร้านร้อยเยน ได้สะดวกมากขึ้น ส่วนเรื่องทำงานพิเศษ ใครที่สนใจทำงานพิเศษทางABK ก็ช่วยเหลือในเรื่องนี้ โดยการแนะนำเราให้กับบริษัทตัวกลาง ซึ่งบริษัทตัวกลางนั้นทำหน้าที่เป็นผู้หางานพิเศษตามความต้องการของเราให้ เช่น เราต้องการทำงานร้านเบเกอรี่ สะดวกทำวันละกี่ชั่วโมง อาทิตย์ละกี่วัน ก็สามารถกำหนดไปได้ ทางบริษัทก็จะหางานตามที่เราต้องการให้ ซึ่งสะดวกมากๆ ตามกฎหมายแล้วสำหรับนักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้อาทิตย์ละไม่เกิน 28 ชั่วโมง (นักศึกษาต้องทำตามอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่าทำผิดกฎจะถูกส่งตัวกลับประเทศทันที) สำหรับค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดนั้นคือชั่วโมงละ 907 เยนขึ้นไปต่อชั่วโมง เฉลี่ยโดยทั่วไปแล้วจะได้ชั่วโมงงานประมาณ 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (มากหรือน้อยแล้วแต่ลักษณะงาน แล้วแต่ร้าน) แนะนำให้ทำงานพิเศษ เพราะทำให้เราได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น รวมถึงทำให้เราได้นำภาษามาใช้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะภาษาสุภาพในการทำงาน ซึ่งสำคัญต่อการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในอนาคตด้วย

  การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
  การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
  ทัศนศึกษาค้างคืนต่างจังหวัดที่ชิบะ
  ทัศนศึกษาค้างคืนต่างจังหวัดที่ชิบะ
 6. ข้อความถึงรุ่นน้อง

  สำหรับน้องๆที่สนใจฝึกภาษาญี่ปุ่น หรืออยากมาลองใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น อยากให้ลองมาเรียนด้วยกันที่ ABK พวกเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว หากไม่แน่ใจว่าที่นี่จะเหมาะกับเราไหม ก็สามารถมาทดลองเรียนก่อนได้ในคอร์สระยะสั้น 2 เดือน สำหรับคนที่ยังกังวลว่าจะสามารถเก่งญี่ปุ่นขึ้นได้จริงๆหรือไม่นั้น สำหรับพี่ พี่คิดว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคล หากเรามีความตั้งใจ ฝึกใช้ภาษาที่เรียนมาอยู่เสมอๆ ก็จะทำให้เราใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเก่งและเร็วขึ้น แต่ที่ได้เลยแน่ๆคือประสบการณ์ที่ไม่สามารถรับรู้ได้หากไม่มาลองใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นด้วยตนเอง น้องๆ คนไหนที่สนใจก็อยากให้มาเรียนด้วยกันที่ ABK มาเป็นนักเรียนที่ ABK ด้วยกันนะคะ

  ทัศนศึกษาเมืองโบราณญี่ปุ่น
  ทัศนศึกษาเมืองโบราณญี่ปุ่น
  กิจกรรมรำวงสไตล์ญี่ปุ่นในฤดูร้อน
  กิจกรรมรำวงสไตล์ญี่ปุ่นในฤดูร้อน

การเรียน การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้าง?

abk student

ชื่อ : มุก ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : ทำงานที่ญี่ปุ่น บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก : SHIKI NO TABI Co., Ltd. / Diamond Dining Co., Ltd.

อยากทำงานหาประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากเรียนจบปริญญาตรีจึงตัดสินใจเรียนต่อภาษาญี่ปุ่น การหางานในญี่ปุ่นนั้นทางโรงเรียนจะมีข้อมูลของบริษัทแนะนำให้แก่น้องๆรวมทั้งยังมีเปิดคลาสพิเศษสำหรับแนวทางต่างๆในการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานด้วย เช่น การเขียนเรซูเม่ (Resume) และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น ขอแค่น้องๆ มีความตั้งใจและรู้จักตัวเองว่าชอบงานแบบไหน เพียงเท่านี้โอกาสก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

日本語が好き、日本で仕事をしたい。だから日本に留学することにしました。

Video Message 👉

abk student

ชื่อ : นุ่น ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : ศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศึกษาต่อ: TOKYO Belle epoque College

ที่โรงเรียน ABK COLLEGE นั้น จะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำอาหาร งานหัตถกรรม กราฟฟิคดีไซน์ และอื่นๆ นอกจากนี้มีกิจกรรมแนะนำโรงเรียน (Open Campus) กิจกรรมทดลองเรียนคลาสพิเศษกับโรงเรียนที่สนใจได้ทั้งประสบการณ์และยังมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษและทุนการศึกษาพิเศษต่างๆจากทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอีกด้วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “น้องๆ ต้องตอบตัวเองก่อนว่า อนาคตอยากทำอะไรต่อไป”

自分の好きなことが見つかれば、夢に向かって続けるのは簡単です。皆さん頑張ってください。


abk student

ชื่อ : ANGELA ประเทศ : อินโดนีเซีย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : ศึกษาต่อปริญญาโท ศึกษาต่อ: Waseda University

ระหว่างที่เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ ABK COLLEGE มาตลอด 1 ปี ฉันได้รับความรู้ในด้านภาษา และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นมากมาย สำหรับฉันแล้ว ABK COLLEGE ไม่ได้เรียนแค่ภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้ฉันได้พบเจอกับเพื่อนจากหลากหลายประเทศ ได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจะประเทศต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ฉันมาที่ประเทศญี่ปุ่น เป้าหมายของฉันคือการศึกษาต่อ ป.โท อาจารย์ของ ABK COLLEGE ก็คอยช่วยเหลือเรื่องต่างๆ มากมาย ทำให้เป้าหมายของฉันเป็นจริง ตอนนี้ฉันสอบผ่านได้เข้าเรียน ป.โทที่มหาวิทยาลัยวาเซดะได้แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ ABK COLLEGE !

志望校の早稲田大学大学院に合格!春からは日本で大学院生です。


abk student

ชื่อ : เซ้นส์ ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปีครึ่ง เป้าหมาย : ทำงานที่ญี่ปุ่น บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก: FUJITSU LIMITED

หลังจากเรียนจบปริญญาโทแล้วเลือกมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่เพราะเป็นโรงเรียนที่ดี มีเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอนสนุก ได้รู้จักกับเพื่อนๆ จากหลายประเทศ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวัน จีน ซึ่งทุกคนตั้งใจเรียนกันมากและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

日本語が上手になると、日本での生活すべてが楽しくなります。


abk student

ชื่อ : จอย ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : ศึกษาต่อปริญญาโท

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ภายใต้รั้วสถาบันสอนภาษา ABK COLLEGE ที่จอยได้รับทุนมาในครั้งนี้ ทำให้จอยได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ใช่เเค่การเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ ที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เรารู้จักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น และนอกจากการดูเเลให้ความรู้แก่นักเรียนที่เป็นอย่างดีเเล้วนั้น สถาบันเเห่งนี้ยังมีคณาจารย์ที่คอยหยิบยื่น ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในอนาคตของนักเรียนอีกด้วย การได้มาศึกษาต่อที่นี่เป็นสิ่งที่คุ้มค่า และเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับจอยมากๆเลยค่ะ 😊

日本語力を高め日本の大学院に入るため、ABKCOLLEGEを選びました。


abk student

ชื่อ : เบ็นซ์ ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปีครึ่ง เป้าหมาย : ทำงานที่ญี่ปุ่น บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก: FUJITSU LIMITED

ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่น อยากพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได้และอยากทำงานในญี่ปุ่น ที่โรงเรียนพี่ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกวิธีและเป็นธรรมชาติ ด้วยบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นกันเอง ทำให้พวกเราสนุกกับการเรียนมากๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ทัศนศึกษา เรียนทำอาหารและขนมญี่ปุ่นอีกด้วย

アニメやドラマなどがもっと理解できるように日本語を勉強しましょう。


abk student

ชื่อ : พัชร์ ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 2 ปี เป้าหมาย : พัฒนาระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น

นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ ABK COLLEGE ยังทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนต่างชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนต่างชาติ และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างคาบเรียนจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ทั้งทางด้านการพูด เขียน อ่านและฟัง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนจากการทัศนศึกษานอกสถานที่หลายครั้ง อาจารย์ทุกคนใจดี ใส่ใจ และพยายามช่วยเหลือ นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ ถ้าเลือกเรียนที่นี่ ทุกคนจะได้ประสบการณ์และความทรงจำที่ดีแน่นอนค่ะ

ABKCOLLEGEでの勉強・学生生活は、いい経験ばかりです。

Video Message 👉

abk student

ชื่อ : DONALD ประเทศ : ฮ่องกง คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : ศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศึกษาต่อ: ESP Musical Academy

ตั้งแต่ได้มาเรียนที่ ABK COLLEGE ก็ได้พบเจอกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้รู้สึกได้ถึงแก่นแท้ของมนุษย์ขึ้นมาเลยครับ การที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนที่มีวัฒนธรรม และความคิดที่แตกต่างกันทำให้รู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดไหน ควรจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างไร ที่ ABK COLLEGE นี้ ผมทำในสิ่งที่ถนัดนั่นคือ กีตาร์และดนตรี ได้เปิดคลาสกีตาร์, อัดเสียง, และจัดการด้านเครื่องเสียงในงานกิจกรรมของโรงเรียน และสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ผมได้ประสบการณ์ ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้น ได้พบกับเพื่อนที่สุดยอด ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่วิเศษและประสบการณ์เหล่านี้ ไม่มีทางได้เจอที่ไหนนอกจากที่นี่ครับ

日本留学で様々な出会いと経験をし、毎日が充実しています。


abk student

ชื่อ : ขวัญ ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : ทำงานที่ญี่ปุ่น บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก: COLOWIDE EAST JAPAN Co., Ltd.

พี่สนใจและอยากทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาตั้งแต่มหาลัย พอจบปุ๊บก็ตัดสินใจมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มที่ ABK COLLEGE เลย เพราะมีโอกาสได้ทุน โรงเรียนนี้รับทั้ง นร. ที่อยากเรียนต่อและอยากทำงานในญี่ปุ่น ทางโรงเรียนจะมีบอร์ดประกาศงานมาเรื่อยๆ สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อผ่านทางอาจารย์ได้ทันที แล้วยังมีสัมมนา การเขียนเรซูเม่ แนะนำบริษัท สอนมารยาทการสมัครงาน ฯลฯ อาจารย์ที่โรงเรียนก็คอยดูแลซ้อมสัมภาษณ์ให้พี่ทุกวัน จนพี่สามารถสอบสัมภาษณ์ผ่านและได้ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้ โรงเรียนนี้สอนพี่หลายอย่าง ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียว ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมาเรียน มาหาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะ V(^o^)V

学校の勉強だけでなく、たくさんチャレンジしましょう。

Video Message 👉

abk student

ชื่อ : เจย์ ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : ศึกษาต่อปริญญาโท

สำหรับผมแล้ว การที่ได้มาเรียนที่ ABK COLLEGE ทำให้ได้พบเจอกับเพื่อนจากหลากหลายประเทศ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ ตอนนี้เป้าหมายของผมคือการเรียนต่อป.โทในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น สต๊าฟก็จะมีข้อมูลการสอบเข้าของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาแจ้งที่บอร์ดประกาศของโรงเรียน อาจารย์ก็จะคอยช่วยเหลือด้านการเขียนร่างวิจัย ทำให้เตรียมตัวได้ง่ายขึ้นครับ

先生や事務所からのサポートをたくさん利用しましょう。

Video Message 👉

abk student

ชื่อ : ESTELLE ประเทศ : มาเลเซีย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : ทำงานที่ญี่ปุ่น บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก: SANYO SHOKAI LTD. / Diamond Dining Co., Ltd.

นักเรียนของ ABK COLLEGE มาจากหลากหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย ฯลฯ ดังนั้น ที่นี่จึงไม่ได้เรียนแค่ภาษาญี่ปุ่น แต่สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศบ้านเกิดของเพื่อนๆ ในคลาสได้ค่ะ ในคลาสมีการจับกลุ่มแสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยๆ ถึงจะต่างชาติ ต่างภาษากัน แต่ทำให้พวกเราสนิทกันได้ค่ะ

国籍は違っていても、私たちは仲良くなることができます。


abk student

ชื่อ : NGAN ประเทศ : เวียดนาม คอร์ส : หลักสูตร 2 ปี เป้าหมาย : ศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา

หลังจากทำงานได้ 1 ปี ก็คิดว่า ภาษาญี่ปุ่นนั้นจำเป็นสำหรับการทำงานมาก การเรียนภาษาด้วยตนเองอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นสนุกและมีความสุขมากค่ะ ถึงแม้ ค่าครองชีพจะแพง แต่เพราะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้จึงไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเลย อยากจะอยู่ที่ญี่ปุ่นตลอดไปเลยค่ะ

アルバイトは日本語の勉強にもなり、いい経験です。


abk student

ชื่อ : แก็ป ประเทศ : ไทย คอร์ส : หลักสูตร 1 ปี เป้าหมาย : พัฒนาระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น

หลังจากจบป.ตรีก็เลือกที่จะมาเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะคิดว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งซึ่งในประเทศไทยมีองค์กรญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมากและยังขาดแคลนแรงงาน โดยจุดประสงค์สำคัญคือการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และผ่านการสอบวัดระดับ (JLPT) N2 การมาเรียนที่ ABK COLLEGE ทำให้มีเพื่อนจากหลายประเทศและทำให้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่น การตรงต่อเวลา การมีมารยาทในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการนำมาใช้พัฒนาตัวเองและนำกลับไปใช้ที่ประเทศไทย

日本語、日本文化、マナーを学び、自分の国で生かしたいです。

Video Message 👉

* หอพักของ ABK COLLEGE ที่สะดวก ใกล้โรงเรียน และอยู่ในเขตที่ปลอดภัย ไม่พลุกพล่าน

abk dorm

รายละเอียดเพิ่มเติม abk.ac.jp

เขตบุงเคียวตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว เป็นสถานที่เงียบสงบ ต้นไม้ร่มรื่น สภาพแวดล้อมเหมาะกับการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก จุดชมซากุระงดงามก็มีมากมายหลายแห่ง

abk map

โครงการแจกทุนการศึกษา, รางวัลเกียรติยศ
 • โครงการแจกรางวัลเกียรติยศ เช่น รางวัลผลการเรียนดีเด่น, รางวัลผลการเรียนดีเด่นอย่างก้าวกระโดด, รางวัลเข้าเรียนครบ, รางวัลขยันเรียน เป็นต้น
 • หลังจบหลักสูตร ผู้เข้าเรียนจะได้รับ “ใบรับรองผลความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจาก ABK COLLEGE” และ “ใบรับรองจบการศึกษาจาก ABK COLLEGE”
ปลอดภัย ไร้กังวล
 • ที่ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย สามารถรับเรื่องฉุกเฉินของนักเรียน ABK COLLEGE ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน รวมไปถึงการแก้ปัญหาให้ทางโทรศัพท์ในช่วงเวลากลางดึก
 • ที่หอพักของ ABK Group รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย มีรุ่นพี่ที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประมาณ 50 คนอาศัยอยู่ รุ่นพี่เหล่านี้ นอกจากจะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วยกันกับเราแล้ว ยังพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำอีกด้วย ปกติแล้วจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว, Tokyo Institute of Technology, มหาวิทยาลัยวาเซดะ, มหาวิทยาลัยเคโอ, มหาวิทยาลัยเมจิ, มหาวิทยาลัยชูโอ พักอยู่ที่ศูนย์ฯ เสมอ
 • จัดให้มีการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีเกือบทุกเดือน โดยนักเรียนสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
 • เราเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาพันธ์กฎหมายที่หนึ่งของโตเกียว นักเรียนสามารถปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายได้
 • โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย จึงสามารถใช้สิทธิ์ของนักเรียนในการลดราคาต่าง ๆ เช่น ค่ารถไฟ JR ได้
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • มีงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนประถม-มัธยมต้นในพื้นที่
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล หรือชมรมภาษาญี่ปุ่น ABK (ชมรมสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทุกคืนวันอังคารและพฤหัสบดี) ที่จัดโดย “สมาคมเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ ABK”

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดด้านล่าง

Download รายละเอียดการรับสมัคร (abk-AdmissionGuide.pdf)

มีช่องทางในการชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง โดยชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือบัตรเครดิตได้
หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด อาจจะถูกยกเลิกการสมัคร กรุณาระวังด้วย
ค่าดำเนินการในการโอนเงิน ผู้โอนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าสมัครเรียนหากชำระมาแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
โดยชำระเงินได้โดยผ่าน 3 ช่องทางด้านล่าง

 1. การชำระเงินผ่านทาง Flywire
  สามารถโอนเงินเข้าในบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้ในระเทศได้ ทำให้ไม่เสียค่าดำเนินการในการโอนเงินระหว่างประเทศ กรุณาคลิคที่ลิงค์นี้
  https://www.flywire.com/pay/abk
 2. การชำระเงินโดยโอนเงินเข้าทางบัญชีของโรงเรียนผ่านธนาคารของญี่ปุ่นโดยตรง
  Name of Bank(Name of branch) : Mizuho Bank (Hongo Branch)
  Saving Account : 075-2908788 Swift Code : MHCBJPJT Account Name : ABK COLLEGE
  Bank address : 3-34-3 Hongo,Bunkyo-ku,Tokyo Bank TEL : +81-3-3812-3261
  กรุณาใส่ชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ในช่องหมายเหตุ
 3. การชำระเงินด้วย บัตรเครดิต โดยผ่าน Paypal
  ค่าธรรมเนียม,ค่าแรกเข้า ,ค่าใช้จ่ายแต่ละชนิดเท่านั้น ไม่สามารถใช้จ่ายค่าเทอมได้ กรุณาคลิกที่ปุ่ม [カートに追加] ในหัวข้อด้านล่างเพิ่มดำเนินการต่อ [มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น] ในหัวข้อ アカウント番号 กรุณาใส่หมายเลขผู้สมัคร Click here