คอร์สภาษาจีน


รอบเรียน
จ. พ. ศ. เวลา 18.30 – 20.30
อ. พฤ. เวลา 18.30 – 20.30
ส. เวลา 09.00 – 12.00/13.00 – 16.00
อา. เวลา 09.00 – 12.00/13.00 – 16.00
หลักสูตร
เรียนภาษาจีนจากพินอิน อักษรจีนแบบตัวย่อ ฝึกสนทนาโต้ตอบอย่างง่าย ฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน เรียนหลักไวยากรณ์พื้นฐาน และฝึกออกเสียงอย่างมีมาตรฐาน
สำหรับผู้ที่
ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
*สามารถทดลองสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ โดยสามารถสอบถามผลสอบได้ภายใน 3 วันหลังการสอบ(ผลสอบมีผล 1 ปีนับจากวันที่ทำการสอบ)
วันจันทร์ - ศุกร์ 14.00 น. และ 18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
อาจารย์ผู้สอน
ชาวไทยหรือชาวจีน
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
3,900 บาท (ยังไม่รวมค่าหนังสือ 285 บาท พร้อมซีดี)
จำนวนคอร์ส
8 คอร์ส (CB01 - CB08)
ประกาศนียบัตร
ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส CB08
การชำระเงิน
เมื่อได้รับการติดต่อยืนยันเปิดคอร์สจากเจ้าหน้าที่ กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน โดยติดต่อชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ของโรงเรียน
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มชำระเงินและรหัสประกอบการชำระเงิน เพื่อชำระค่าคอร์สผ่าน Bill Payment ภายในวันที่กำหนด
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาจีนมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 30 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.30 / 18.30-20.00
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.30

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

สมัครเรียนออนไลน์

CLICK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-259-9160 ต่อ 1811 หรือ enschool@tpa.or.th

หลักสูตร
เรียนอักษรจีนแบบตัวย่อ เรียนหลักไวยากรณ์และฝึกแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
ฝึกอ่านรูปประโยคต่างๆ ทำความเข้าใจบทความสั้นๆ ฝึกสนทนาในชีวิตประจำวัน และการโต้ตอบทางโทรศัพท์
สำหรับผู้ที่
มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถสนทนาเบื้องต้นได้ หรือผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาจีนระดับ Basic
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
*สามารถทดลองสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ โดยสามารถสอบถามผลสอบได้ภายใน 3 วันหลังการสอบ(ผลสอบมีผล 1 ปีนับจากวันที่ทำการสอบ)
วันจันทร์ - ศุกร์ 14.00 น. และ 18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
อาจารย์ผู้สอน
ชาวไทยหรือชาวจีน
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 4,150 บาท (รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
5 คอร์ส (CM01 - CM05)
ประกาศนียบัตร
ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส CM05
การชำระเงิน
เมื่อได้รับการติดต่อยืนยันเปิดคอร์สจากเจ้าหน้าที่ กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน โดยติดต่อชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ของโรงเรียน
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มชำระเงินและรหัสประกอบการชำระเงิน เพื่อชำระค่าคอร์สผ่าน Bill Payment ภายในวันที่กำหนด
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาจีนมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 45 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.45 / 18.30-20.15
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.45

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

สมัครเรียนออนไลน์

CLICK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-259-9160 ต่อ 1811 หรือ enschool@tpa.or.th

หลักสูตร
 
สำหรับผู้ที่
ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาจีนระดับ Intermediate
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
*สามารถทดลองสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ โดยสามารถสอบถามผลสอบได้ภายใน 3 วันหลังการสอบ(ผลสอบมีผล 1 ปีนับจากวันที่ทำการสอบ)
วันจันทร์ - ศุกร์ 14.00 น. และ 18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
อาจารย์ผู้สอน
ชาวไทยหรือชาวจีน
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 4,150 บาท (รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
5 คอร์ส (CA01 - CA05)
ประกาศนียบัตร
ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส CA05
การชำระเงิน
เมื่อได้รับการติดต่อยืนยันเปิดคอร์สจากเจ้าหน้าที่ กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน โดยติดต่อชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ของโรงเรียน
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มชำระเงินและรหัสประกอบการชำระเงิน เพื่อชำระค่าคอร์สผ่าน Bill Payment ภายในวันที่กำหนด
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาจีนมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 45 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.45 / 18.30-20.15
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.45

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

สมัครเรียนออนไลน์

CLICK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-259-9160 ต่อ 1811 หรือ enschool@tpa.or.th

สำหรับผู้ที่
1. ต้องการเรียนเนื้อหาที่นอกเหนือจากคอร์สปกติ
2. ไม่สามารถมาเรียนตามวัน - เวลาที่กำหนดไว้ หรือต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว
3. ต้องการจัดคอร์ส In-Hourse ที่บริษัท หรือเรียนนอกสถานที่
การจัดกลุ่ม
ไพรเวท ผู้เรียน 1 คน
กลุ่ม กลุ่มละ 2-5 คน / 6- 10 คน / 11- 20 คน
** กรณีที่เรียนเป็นกลุ่ม ผู้เรียนต้องมีความรู้ที่ใกล้เคียงกัน หากไม่แน่ใจ สามารถทดลองสอบวัดระดับได้ CLICK
หลักสูตร
สามารถกำหนดตามความต้องการ หรือลักษณะการใช้งานของผู้เรียนได้
วัน - เวลา
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน
** หากคอร์สเริ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนได้**
การหยุดเรียน
เพื่อประสิทธิภาพของการเรียน ควรเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอตามตารางที่ตกลงกัน
ในกรณีที่จำเป็น ผู้เรียนสามารแจ้งหยุดเรียนและชดเชยได้ ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด
สถานที่เรียน
สามารถเรียนได้ทั้งใน ส.ส.ท. และนอกสถานที่
** มี Vat 7%
ประกาศนียบัตร
ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนคอร์ส 60 ชม. ขึ้นไป
การชำระเงิน
เพื่อเป็นการยืนยันการเรียน กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน
กรณีที่เป็นบริษัทและออกใบเสนอราคา ขอให้คอนเฟิร์มใบเสนอราคากลับมา
โดยโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้ซึ่งสามารถชำระเงินตามที่กำหนดให้
ขั้นตอนการสมัครเรียน
กรอกใบสมัคร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
** ในกรณีเป็นคอร์ส In-House สามารถออกใบเสนอราคาได้ (มีVat 7%)
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
สุขุมวิท รังสิต
เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว กรุณาส่งใบสมัครมาที่อีเมลของแต่ละสาขา
โดยทางโรงเรียนจะมีเวลาในการดําเนินงานประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเริ่มคอร์ส
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาจีนมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 30 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.30 / 18.30-20.00
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.30

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท