ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียน


 1. 1. ศึกษา/อ่านรายละเอียดหลักสูตร

  เลือกหลักสูตรที่สนใจ
 2. 2. สมัครเรียน

  โปรดสมัครก่อนจำนวนผู้เรียนเต็ม และก่อนวันปิดรับสมัคร คลิก อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 3. 3. ชำระเงิน

  โปรดเลือกวิธีการชำระเงิน
  * กรณีบริษัทเป็นสมาชิก ส.ส.ท. กรุณาติดต่อสำนักงานโรงเรียนก่อนชำระเงิน
  1. A. ชำระที่สำนักงานโรงเรียนทุกสาขา
   • ชำระเงินได้ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต
    * ไม่มีค่าธรรมเนียม
    * งดรับบัตร JCB และ American Express
  2. B. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
  3. C. ชำระที่ตู้ ATM หรือแอพลิเคชั่นธนาคาร กสิกรไทย (K-mobile Banking Plus ) หรือ ไทยพาณิชย์ (SCB EASY ) หรือ กรุงไทย (KTB netbank )
   • เลือกเมนู "จ่ายบิล/ชำระค่าสินค้าหรือบริการ"
   • ใส่รหัสบริษัท (Com code) ของสมาคม ที่กำหนดโดยแต่ละธนาคาร Com code @ กสิกรไทย : 33188 / Com code @ ไทยพาณิชย์ : 2747 / Com code @ กรุงไทย : 93053
   • ป้อนรหัส Ref 1 และ Ref 2 พร้อมระบุค่าเรียนตามแบบฟอร์ม อ่านรายละเอียด พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
    * ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด
  4. D. ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
   • คลิก ผ่านระบบ SLC E-Registration เพื่อชำระเงิน อ่านรายละเอียด
    * ไม่มีค่าธรรมเนียม
    * งดรับบัตร JCB และ American Express