ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียน


 1. อ่านรายละเอียดหลักสูตรภาษาที่สนใจเรียน อ่านรายละเอียด
 2. เลือกรอบเรียน* โดยการเข้าสู่ระบบทะเบียน
  • 2.1 กรณีไม่เคยเรียนที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ต้องการเริ่มเรียนในคอร์สแรก (คอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน) กรุณาลงทะเบียนใหม่ โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียนสมัครเรียน” อ่านรายละเอียด
  • 2.2 กรณีมีพื้นฐานมาก่อน และไม่เคยเรียนที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. กรุณาสอบวัดระดับก่อนการลงทะเบียนใหม่ อ่านรายละเอียด
  • 2.3 ผู้เรียนปัจจุบัน* /ผู้ที่เคยเรียน** ที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท กรุณาเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ (ผู้เรียน)”
  • *กรณีเข้าระบบทะเบียนเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน กรุณาติดต่อขอรับ “รหัสผ่าน” ด้วยตนเองที่โรงเรียนหรือติดต่อทางโทรศัพท์ หลังจากนั้นท่านจะสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และตรวจสอบบันทึกการเรียนในระบบได้
  • **กรณีหยุดเรียนไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจบคอร์ส สามารถสมัครเรียนในคอร์สที่เคยเรียนหรือสอบผ่านแล้วได้ โดยไม่ต้องสอบวัดระดับอีก เข้าสู่ระบบทะเบียน
 3. สมัครเรียนและชำระค่าเรียน
  • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
   1. สมัครเรียนและชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์โรงเรียนก่อนจำนวนผู้เรียนเต็มหรือภายในวันปิดรับสมัคร
   2. สมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ สามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ ดังนี้
    • วิธีที่ 1 พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment) แล้วยื่นชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 15 บาท / ต่างจังหวัด 30 บาท)
    • วิธีที่ 2 นำรหัส Ref1., Ref2., ที่ได้จากแบบฟอร์มชำระเงินชำระที่ตู้ ATM หรือแอพลิเคชั่น ธนาคารกสิกรไทย (K-mobile Banking Plus) หรือ ไทยพาณิชย์ (SCB EASY) โดยเลือกเมนู “จ่ายบิล/ชำระค่าสินค้าและบริการ” การชำระด้วยวิธีนี้ต้องกรอกรหัสบริษัท (Com code) ของสมาคม ที่กำหนดโดยแต่ละธนาคารก่อนใส่รหัส Ref1., Ref2.
     1. com code @ กสิกรไทย : 33188
     2. com code @ ไทยพาณิชย์ : 2747
     3. (ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด)
     *การชำระค่าเรียนผ่านระบบ Bill Payment ต้องดำเนินการภายใน 3 วันหลังจากสมัคร (ระบุไว้ในแบบฟอร์มชำระเงิน) มิเช่นนั้นระบบจะทำการยกเลิกโดยอัตโนมัติ
    • วิธีที่ 3 ชำระผ่านบัตรเครดิต*
     *ยังไม่เปิดให้บริการ
  • สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อน
   • หากต้องการสอบวัดระดับ สามารถสมัครสอบในวันและเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ
  • วันและเวลาสอบวัดระดับ
   • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 และ 18.30 น.
   • เสาร์-อาทิตย์ สาขาสุขุมวิท เวลา 14.00 น. สาขารังสิต เวลา 17.30 น.