คอร์สภาษาอังกฤษ


รอบเรียน
จ. พ. ศ. เวลา 18.30 – 20.30
อ. พฤ. เวลา 18.30 – 20.30
ส. เวลา 09.00 – 12.00/13.00 – 16.00
อา. เวลา 09.00 – 12.00/13.00 – 16.00
หลักสูตร
เสริมสร้างพื้นฐานทางภาษา เรียนรู้รูปประโยคที่จำเป็นในการสนทนา เช่น การทักทาย การนับจำนวน การบอกเวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การถามตอบ รวมถึงการอ่านบทความและกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
สำหรับผู้ที่
มีพื้นฐานการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
*สามารถทดลองสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ โดยผลสอบจะแจ้งทาง SMS ภายใน 3 วันหลังการสอบ(ผลสอบมีผล 6 เดือนนับจากวันที่ทำการสอบ)
วันจันทร์ - ศุกร์ 14.00 น. และ 18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
5 คอร์ส (EB01 - EB05)
ตำราเรียนที่ใช้
EB01 – EB02 (รวม 60 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Beginner 4th edition (815 บาท)
EB03 – EB05 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Elementary 4th edition (835 บาท)
*ตำราเรียน 1 ชุด ประกอบด้วยตำราเรียน 1 เล่ม และแบบฝึกหัด 1 เล่ม โดยราคาจะขึ้นอยู่กับทางสำนักพิมพ์กำหนด (อาจมีการปรับตามจำนวนครั้งที่พิมพ์)
ประกาศนียบัตร
ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส EB05
การชำระเงิน
เมื่อได้รับการติดต่อยืนยันเปิดคอร์สจากเจ้าหน้าที่ กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน โดยติดต่อชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ของโรงเรียน
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มชำระเงินและรหัสประกอบการชำระเงิน เพื่อชำระค่าคอร์สผ่าน Bill Payment ภายในวันที่กำหนด
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 20 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.20 / 18.30-19.50
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.20

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

สมัครเรียนออนไลน์

CLICK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-259-9160 ต่อ 1811 หรือ enschool@tpa.or.th

หลักสูตร
เรียนรู้การใช้ภาษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างมืออาชีพ สามารถประยุกต์กับการทำงานได้
ฝึกการอ่านและอภิปรายในเรื่องชีวิตประจำวันและการทำงานได้
สำหรับผู้ที่
มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น หรือผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Basic
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
*สามารถทดลองสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ โดยสามารถสอบถามผลสอบได้ภายใน 3 วันหลังการสอบ(ผลสอบมีผล 1 ปีนับจากวันที่ทำการสอบ)
วันจันทร์ - ศุกร์ 14.00 น. และ 18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 5,100 บาท (ไม่รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
6 คอร์ส (EM01 - EM06)
ตำราเรียนที่ใช้
EM01 – EM03 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Pre-Intermediate (605 บาท)
EM04 – EM06 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Intermediate (610 บาท)
*ตำราเรียน 1 ชุดประกอบด้วยตำราเรียน 1 เล่มและแบบฝึกหัด 1 เล่ม
ประกาศนียบัตร
ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส EM06
การชำระเงิน
เมื่อได้รับการติดต่อยืนยันเปิดคอร์สจากเจ้าหน้าที่ กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน โดยติดต่อชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ของโรงเรียน
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มชำระเงินและรหัสประกอบการชำระเงิน เพื่อชำระค่าคอร์สผ่าน Bill Payment ภายในวันที่กำหนด
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 45 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.45 / 18.30-20.15
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.45

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

สมัครเรียนออนไลน์

CLICK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-259-9160 ต่อ 1811 หรือ enschool@tpa.or.th

หลักสูตร
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนในต่างประเทศ
เรียนรู้วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตแบบตะวันตก
สำหรับผู้ที่
ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Intermediate
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
*สามารถทดลองสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ โดยสามารถสอบถามผลสอบได้ภายใน 3 วันหลังการสอบ(ผลสอบมีผล 1 ปีนับจากวันที่ทำการสอบ)
วันจันทร์ - ศุกร์ 14.00 น. และ 18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 5,100 บาท (ไม่รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
6 คอร์ส (EA01 - EA06)
ตำราเรียนที่ใช้
EA01 – EA03 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Upper-Intermediate (620 บาท)
EA04 – EA06 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Advanced (633 บาท)
*ตำราเรียน 1 ชุดประกอบด้วยตำราเรียน 1 เล่มและแบบฝึกหัด 1 เล่ม
ประกาศนียบัตร
ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส EA06
การชำระเงิน
เมื่อได้รับการติดต่อยืนยันเปิดคอร์สจากเจ้าหน้าที่ กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน โดยติดต่อชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ของโรงเรียน
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มชำระเงินและรหัสประกอบการชำระเงิน เพื่อชำระค่าคอร์สผ่าน Bill Payment ภายในวันที่กำหนด
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 45 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.45 / 18.30-20.15
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.45

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

สมัครเรียนออนไลน์

CLICK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-259-9160 ต่อ 1811 หรือ enschool@tpa.or.th

初心者のための60時間特別英語コースのお知らせです。このコースでは、話す力と読解力を重点的に伸ばします。 様々な場面、特に日本人以外の方々とコミュニケーションをとるときに今まで以上に自信を持って会話が できるようになります。また日常英会話ももちろん上達します。

定員
8-15人
受講期間
火曜日、木曜日 9:00 am - 12:00 pm
時間数
60 時間
受講料
9,000 バーツ
テキスト
New Headway Beginner 4th edition (815 バーツ)
Contact
0-2259-9160 or enschool@tpa.or.th

Practical English Conversation

レベル
初級 - 中級
授業内容
挨拶、買い物、予約、病院、旅行、道を尋ねる、交通機関を使うなど、
タイでの生活に必要な英会話を中心に勉強します。
定員
8-15人
受講期間
火曜日、木曜日 9:00 am - 12:00 pm
時間数
60 時間
受講料
8,500 バーツ
テキスト
Power of Speech (120 バーツ)
Contact
0-2259-9160 or enschool@tpa.or.th
สำหรับผู้ที่
1. ต้องการเรียนเนื้อหาที่นอกเหนือจากคอร์สปกติ
2. ไม่สามารถมาเรียนตามวัน - เวลาที่กำหนดไว้ หรือต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว
3. ต้องการจัดคอร์ส In-Hourse ที่บริษัท หรือเรียนนอกสถานที่
การจัดกลุ่ม
ไพรเวท ผู้เรียน 1 คน
กลุ่ม กลุ่มละ 2-10 คน / 11-20 คน
** กรณีที่เรียนเป็นกลุ่ม ผู้เรียนต้องมีความรู้ที่ใกล้เคียงกัน หากไม่แน่ใจ สามารถทดลองสอบวัดระดับได้ CLICK
หลักสูตร
สามารถกำหนดตามความต้องการ หรือลักษณะการใช้งานของผู้เรียนได้
วัน - เวลา
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน
** หากคอร์สเริ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนได้**
การหยุดเรียน
เพื่อประสิทธิภาพของการเรียน ควรเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอตามตารางที่ตกลงกัน
ในกรณีที่จำเป็น ผู้เรียนสามารแจ้งหยุดเรียนและชดเชยได้ ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด
สถานที่เรียน
สามารถเรียนได้ทั้งใน ส.ส.ท. และนอกสถานที่
** มี Vat 7%
ประกาศนียบัตร
ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนคอร์ส 60 ชม. ขึ้นไป
การชำระเงิน
เพื่อเป็นการยืนยันการเรียน กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน
กรณีที่เป็นบริษัทและออกใบเสนอราคา ขอให้คอนเฟิร์มใบเสนอราคากลับมา
โดยโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้ซึ่งสามารถชำระเงินตามที่กำหนดให้
ขั้นตอนการสมัครเรียน
กรอกใบสมัคร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
** ในกรณีเป็นคอร์ส In-House สามารถออกใบเสนอราคาได้ (มีVat 7%)
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
สุขุมวิท รังสิต
เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว กรุณาส่งใบสมัครมาที่อีเมลของแต่ละสาขา
โดยทางโรงเรียนจะมีเวลาในการดําเนินงานประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเริ่มคอร์ส
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 20 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.20 / 18.30-19.50
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.20

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท