4 - 31 ม.ค. 2563 สำนักงานเปิดทำการ จ. - ศ. 9.00 - 16.00 น.

TPA Zero waste : Chikyuu San-Kyuu Exchange Meeting บอกรักโลกกับ ส.ส.ท. ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


TPA Zero waste : Chikyuu San-Kyuu Exchange Meeting
บอกรักโลกกับ ส.ส.ท. ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พิเศษเฉพาะนักเรียนปัจจุบัน (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม