4 - 31 ม.ค. 2563 สำนักงานเปิดทำการ จ. - ศ. 9.00 - 16.00 น.

เตรียมความพร้อม ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก 7-13 ปี


สมัครเรียน

เลือกลงทะเบียนคอร์ส
JZ01-20-S001F : 20 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2564
JZ01-20-S002G : 20 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2564
กรณีติดเงื่อนไขการสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-2259-9160
ต่อ 1623, 1641-3