4 - 31 ม.ค. 2563 สำนักงานเปิดทำการ จ. - ศ. 9.00 - 16.00 น.

ประกาศหยุดเพิ่มถึง 31 ม.ค. 2564


ประกาศหยุดเรียนถึง 31 ม.ค. 2564

Update! แจ้งสถานะคอร์สเรียนปัจจุบัน

คอร์สปัจจุบันที่ปรับการเรียนเป็นออนไลน์ วัน  เวลา
JB01 20-S004M จันทร์, พุธ 18:30 - 20:30
20-S016H อาทิตย์ 13:15 - 17:15
20-S021F เสาร์ 8:30 - 12:30
JB02 20-S010D อังคาร, พฤหัสบดี 18:30 - 20:30
JB03 20-S001M จันทร์, พุธ 18:30 - 20:30
20-S010I อาทิตย์ 13:15 - 17:15
20-S013I อาทิตย์ 13:15 - 17:15
JB06 20-S004D อังคาร, พฤหัสบดี 18:30 - 20:30
JB09 20-S004F  เสาร์ 8:30 - 12:30

 

คอร์สกำหนดเปิด ม.ค. ที่ปรับการเรียนเป็นออนไลน์ (**กรณีที่โรงเรียนเปิดได้ปกติ จะกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียน)
JB01 20-S026F เสาร์  8:30 - 12:30 23 ม.ค. - 10 เม.ย. 2564
JB08 20-S005H อาทิตย์  8:30 - 12:30 24 ม.ค. - 28 มี.ค. 2564
JB10 20-S006F เสาร์  8:30 - 12:30 23 ม.ค. - 27 มี.ค. 2564

 

คอร์สที่รอเรียนในโรงเรียน วัน เวลา
JB01 20-S020G เสาร์ 13:15 - 17:15
20-S022G เสาร์ 13:15 - 17:15
20-S023D อังคาร, พฤหัสบดี 18:30 - 20:30
JB02 20-S016F เสาร์ 13:15 - 17:15
20-S017H อาทิตย์ 8:30 - 12:30
20-S018D อังคาร, พฤหัสบดี 18:30 - 20:30
JB04 20-S010H อาทิตย์ 8:30 - 12:30
20-S008I อาทิตย์ 13:15 - 17:15
JB05 20-S004G เสาร์ 13:15 - 17:15
20-S006M จันทร์, พุธ 18:30 - 20:30
JB06 20-S003F เสาร์ 8:30 - 12:30
JB08 20-S004I อาทิตย์ 13:15 - 17:15
20-S003D  อังคาร, พฤหัสบดี 18:30 - 20:30
JB11 20-S001F เสาร์ 8:30 - 12:30
20-S002H อาทิตย์ 8:30 - 12:30
JM01 20-S001D อังคาร, พฤหัสบดี 18:30 - 20:30
20-S002H อาทิตย์ 8:30 - 12:30
JM03 20-S001F เสาร์ 8:30 - 12:30
JI01 20-S009B จันทร์ - ศุกร์ 13:00 - 17:00
JI03 20-S007A จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 12:30
KB02 20-S001D อังคาร, พฤหัสบดี 18:30 - 20:30

 

คอร์สกำหนดเปิด ม.ค. ที่รอเรียนในโรงเรียน (**เลื่อนกำหนดการเรียนเป็นช่วงกุมภาพันธ์)
JB01 20-S027I อาทิตย์  13:15 - 17:15 7 ก.พ. - 25 เม.ย. 2564
20-S028M จันทร์, พุธ  18:30 - 20:30 22 ก.พ. - 19 พ.ค. 2564
JB02 20-S019F เสาร์  8:30 - 12:30 6 ก.พ. - 10 เม.ย. 2564
JB03 20-S012H อาทิตย์  8:30 - 12:30 7 ก.พ. - 11 เม.ย. 2564
20-S015G เสาร์  13:15 - 17:15 6 ก.พ. - 10 เม.ย. 2564
20-S016D อังคาร, พฤหัสบดี  18:30 - 20:30 9 ก.พ. - 27 เม.ย. 2564
JB04 20-S003I อาทิตย์  13:15 - 17:15 7 ก.พ. - 11 เม.ย. 2564
20-S011M จันทร์, พุธ  18:30 - 20:30 8 ก.พ. - 19 เม.ย. 2564
JB05 20-S007H อาทิตย์  8:30 - 12:30 7 ก.พ. - 11 เม.ย. 2564
JB06 20-S001H อาทิตย์  8:30 - 12:30 7 ก.พ. - 25 เม.ย 2564
JB07 20-S006D อังคาร, พฤหัสบดี  18:30 - 20:30 9 ก.พ. - 27 เม.ย. 2564
JB09 20-S002D อังคาร, พฤหัสบดี  18:30 - 20:30 9 ก.พ. - 13 พ.ค. 2564
JB11 20-S004G เสาร์  13:15 - 17:15 20 ก.พ. - 24 เม.ย. 2564
JM05 20-S001H อาทิตย์  8:30 - 12:30 7 ก.พ. - 30 พ.ค. 2564
JM07 20-S001G เสาร์  13:15 - 17:15 6 ก.พ. - 29 พ.ค. 2564
JI01 20-S013A จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 12:30 8 ก.พ. - 25 มี.ค. 2564
JI04 20-S005A จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 12:30 3 ก.พ. - 15 มี.ค. 2564
JI05 20-S001B จันทร์-ศุกร์  13:00 - 17:00 8 ก.พ. - 18 มี.ค. 2564

 

ติดต่อสำนักงานโรงเรียน 
จันทร์ - ศุกร์  9:00 - 16:00 น.  โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1641-3

บริการสายด่วนนอกเวลาทำการ  088-499-3151