เดือน ต.ค. เวลาทำการวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

การสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 24Download Application form Test Instructions and Example