เฉพาะเดือน ก.ค. เวลาทำการวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

อบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ


Click to download training schedule

Click to register