เวลาทำการวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

มาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19