โปรโมชันยิ่งสะสมยิ่งได้


พิเศษ ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาชิก ส.ส.ท. ที่เรียนกรุ๊ปคอร์ส ไพรเวทคอร์ส หรือใช้งานบริการล่ามและแปลเอกสาร สะสมยอดซื้อภายใน 6 เดือน รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 5%

คลิกตรวจสอบสถานะสมาชิก ส.ส.ท.

คลิกสมัครสมาชิกใหม่ออนไลน์