ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียน


การเข้าสู่ระบบ SLC E-Registration

 1. เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ SLC.TPA.OR.TH
 2. Login "เข้าสู่ระบบ (ผู้เรียน)"
  1. 2.1 เลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ (ผู้เรียน)"
   คลิกเลือกคอร์สเรียน
  2. 2.2 ป้อน "เลขบัตรประชาชน" และ "รหัสผ่าน"
  3. 2.3 คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
  ป้อนเลขบัตรประชาชน, เข้าสู่ระบบ
 3. เมื่อ Log in เข้าเมนู "เข้าสู่ระบบ (ผู้เรียน)" สำเร็จ
  คลิก ...เลือกคอร์สเรียน เพื่อเริ่มลงทะเบียนเรียน
  คลิกเลือกคอร์สเรียน
ขั้นตอนถัดไป