หลักการ 7 ประการสู่ความสำเร็จของ TQM

หลักการ 7 ประการสู่ความสำเร็จของ TQM

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Masao Umeda
ผู้แปล : สัญญา เศรษฐพิทยากุล, รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ (บรรณาธิการ)
ISBN : 974-9569-17-2
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคา : 170 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

กล่าวถึงคุณค่าที่แท้จริงของการบริหารคุณภาพและเรื่องสำคัญที่เป็นพื้นฐาน โดยสรุปเป็นกุญแจสำคัญเพื่อความสำเร็จในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM)   


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มเป็นการอธิบายถึงคุณค่าที่แท้จริงของการบริหารคุณภาพ และเรื่องราวสำคัญที่เป็นพื้นฐานโดยย่อ นำมาสรุปเป็นกุญแจสำคัญเพื่อความสำเร็จในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM)  

เริ่มตั้งแต่พื้นฐานง่าย ๆ เกี่ยวกับ TQM บทบาทของผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิธีการทำให้เป็นมาตรฐานที่เป็นหลักสำคัญของการบริหาร วิธีการแก้ไข ปรับปรุง กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ วิธีการควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการอธิบายถึงจุดสำคัญต่าง ๆ และมุมมองของผู้เขียน  

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง