เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 9789744438218
จำนวนหน้า : 268 หน้า
ราคา : 225 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2565

คำแนะนำ

 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า 


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อที่ Lazada   สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้งาน ควบคุมความเร็ว กลับทิศทางการหมุน ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องและบำรุงรักษาเบื้องต้นได้

เนื้อหาประกอบด้วย
• วงจรแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
• โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
• การพันขดลวดอาร์เมเจอร์
• อาร์เมเจอร์รีแอกชันและการแก้ 
• ชนิดและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
• แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำและการคำนวณ
• ชนิดและหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
• การกลับทิศทางและควบคุมความเร็วของมอเตอร์
• การตรวจสอบข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข
 
ตัวอย่างหนังสือ
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book