เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-604-7
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2557

คำแนะนำ

เรียนรู้โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถถอดประกอบ พันขดลวด ควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อที่ Lazada   สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถถอดประกอบ พันขดลวด ควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้

 

เนื้อหาประกอบด้วย

• แม่เหล็กไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ

• โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 

• การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส

• สมการแรงดันไฟฟ้า การคำนวณความเร็วรอบ ความถี่ และจำนวนขั้วแม่เหล็ก

• การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

• การตรวจสอบ บำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

 

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book