หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-210-1
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 195 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งครอบคลุมตามหลักสูตร เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อที่ Lazada   สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งครอบคลุมตามหลักสูตร
ประกอบด้วยเรื่อง แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ หม้อแปลงเฟสเดียว วงจรสมมูล โวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบหม้อแปลง ประสิทธิภาพ เครื่องหมายแสดงขั้ว การขนานหม้อแปลง หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ หม้อแปลงสามเฟส การระบายความร้อน  การบำรุงรักษาและการสร้างหม้อแปลงขนาดเล็ก    

Content

บทที่ 1 แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
บทที่ 2 หม้อแปลงเฟสเดียว
บทที่ 3 วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน
บทที่ 4 การทดสอบหม้อแปลงและประสิทธิภาพ
บทที่ 5 เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลง
บทที่ 6 หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ
บทที่ 7 หม้อแปลงสามเฟส
บทที่ 8 การระบายความร้อนหม้อแปลงและการบำรุงรักษา

เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับ ปวช. และผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book