เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ : คู่มือสำหรับวิศวกรและผู้จัดการด้านคุณภาพ

2020-05-26 16:03:10

 

 

          

               ปัจจุบัน “คุณภาพ” ถูกนำไปใช้ในการแข่งขันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ อย่างในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา คำว่า “การประกันคุณภาพ” ถูกนำไปใช้มากในทุกวงการ ตั้งแต่วงการผลิตสินค้าจนถึงวงการบริการ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายที่แท้จริง

คุณภาพคืออะไร ?

การประกันคุณภาพคืออะไร ?

การควบคุมคุณภาพแตกต่างจากการปรับปรุงคุณภาพอย่างไร ?

การจัดการคุณภาพแตกต่างจากการบริหารคุณภาพอย่างไร ? 

ถ้าแม้แต่คนทำงานเกี่ยวกับคุณภาพยังสับสน ตอบคำถามพื้นฐานเหล่านี้ไม่ได้ คงไม่น่าแปลกใจที่ไม่สามารถจัดการคุณภาพได้ดี แล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าองค์กรไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ

บางที...ความไม่มีปัญหานั่นเองที่เป็นปัญหา เพราะเมื่อคิดว่าไม่มีปัญหา ก็ย่อมไม่เคยมีการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการทำงานเลย

 

        เล่าเรื่องหนังสือครั้งนี้ ขอแนะนำ “เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ” เขียนโดยกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ซึ่งได้กลั่นความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพให้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแต่อ่านเข้าใจง่าย ครบถ้วนทั้งแนวคิด หลักวิชา และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแก่นของความรู้เรื่องคุณภาพและการบริหาร-จัดการให้เกิดคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น

 

ผู้เขียนมีความตั้งใจจะนำเสนอให้อ่านเข้าใจได้ง่าย ๆ คัดเฉพาะประเด็นสำคัญจริง ๆ มาสรุปไว้ เนื้อหาจึงกระชับ โดยเน้นตอบโจทย์ 2 ประการคือ

(1) ผู้จัดการคุณภาพทั้งด้าน QC, QA ควรดำเนินการอย่างไร มีบทบาทและความรับผิดชอบอะไร

(2) ผู้จัดการคุณภาพต้องดำเนินกิจกรรมอะไรเป็นสำคัญ

       

เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจก่อนจะมาจัดการคุณภาพ แล้วทำความเข้าใจกิจกรรมของกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการจัดการ ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และลูกค้าของเราอย่างแท้จริงซึ่งสำคัญมากต่อการกำหนดแนวความคิดในการจัดการคุณภาพ

จากนั้นทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ “การประกันคุณภาพ” และ “ปัญหาด้านคุณภาพ”  แล้วเรียนรู้หลักการทำงานในกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพกระบวนการ

 

นอกจากนี้ผู้เขียนยังสรุปประเด็นความเข้าใจผิดที่มักพบเป็นประจำ จากประสบการณ์การให้คำปรึกษาแก่วิศวกรและผู้จัดการในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในการสอนวิชาการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 

        “เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ” จึงเป็นคู่มือสำหรับวิศวกรและผู้จัดการที่ต้องทำหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA) เพื่อให้รู้บทบาท ความรับผิดชอบ และกิจกรรมที่ต้องดำเนินเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เพื่อให้มีการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง

ทดลองอ่าน

 

 

 

      

เขาให้ผมเป็นผู้จัดการคุณภาพ

หมวดการบริหารการผลิตคุณภาพ
ผู้เขียน : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ISBN : 
978-974-443-635-1
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 180 บาท
สั่งซื้อได้ที่  tpabook.com/product/เขาให้ผมเป็น-ผู้จัดการ/

 

 


แนะนำให้เพื่อน: