สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง : อธิบายสถิติ สัญลักษณ์ และสูตรด้วยภาษาง่าย ๆ

2020-05-26 14:51:38

 

หนังสือสถิติเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยากอ่านตำราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยาก ๆ 

 

 

สถิติเป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้กับสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาสถิติจึงเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาและคนทำงานจำเป็นต้องเรียนรู้

 

 แต่ในชั้นเรียนและตำราสถิติทั่วไป มักเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอธิบายเนื้อหาและการคำนวณด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ ทำให้วิชาสถิติเป็นวิชาที่เข้าใจยาก และผู้เรียนบางคนอาจเรียนแค่ให้ผ่าน ๆ ไปโดยไม่ได้เข้าใจมากนัก เมื่อต้องนำมาใช้ในการทำงาน จึงเกิดปัญหาได้

 

 เล่าเรื่องหนังสือตอนนี้จึงขอแนะนำ “สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง” หนังสือสถิติเบื้องต้นที่เหมาะสำหรับผู้อ่านทั้งนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเรียนวิชาสถิติแล้วเรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจและคนทำงานที่ต้องการทบทวนวิชาสถิติอีกครั้ง

 

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ มุ่งอธิบายภาพรวมและหลักการพื้นฐานของวิชาสถิติโดยใช้คณิตศาสตร์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้คณิตศาสตร์เพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น ดังนั้นแม้ไม่เข้าใจหรือลืมเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็อ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อปูพื้นฐานก่อนเรียนสถิติขั้นสูงได้

 

ผู้เขียนเน้นอธิบายความหมายของค่าสถิติต่าง ๆ และสูตรการคำนวณที่เกี่ยวข้องด้วยภาษาพูดและตัวอย่างในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องตารางการเดินรถ ความเสี่ยงของการลงทุน และทุกบทมีแบบฝึกหัดง่าย ๆ ให้ด้วย

 

 เนื้อหาแบ่งเป็น

 

ส่วนที่ 1 เรื่องพื้นฐานการจัดการข้อมูลและการประมาณเชิงสถิติ

ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จนถึงการทดสอบสมมติฐานและการประมาณค่าแบบช่วง ส่วนนี้เน้นอธิบายความหมายของ “ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในวิชาสถิติอย่างละเอียด

 

ส่วนที่ 2 การใช้ความรู้พื้นฐานจากส่วนที่ 1 มาประมาณค่าเกี่ยวกับกลุ่มประชากร

 จากนั้นยอดไปสู่เคล็ดวิชาของสาขาสถิติคือ เรื่องการใช้การแจกแจง t ทดสอบกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและการประมาณค่าแบบช่วงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างนั้น

 

ใครที่กำลังเรียนวิชาสถิติแล้วปวดหัวเพราะเรียนไม่รู้เรื่องหรืออ่านคู่มือระดับเบื้องต้นแล้วหลายเล่มแต่ยังไม่เข้าใจ ขอให้ลองอ่าน “สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง” ซึ่งอธิบายพื้นฐานของวิชาสถิติให้เข้าใจแบบตรงไปตรงมาโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ให้น้อยที่สุด และพยายามตัดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนมือใหม่สับสนออกไปก่อนเพื่อให้เข้าใจง่าย

 

แน่น่อนว่า อ่านหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวย่อมไม่ทำให้เข้าใจวิชาสถิติทั้งหมดได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่สำหรับผู้เริ่มเรียนที่เป็น “ภูมิแพ้คณิตศาสตร์” จนไม่เข้าใจวิชาสถิติ หากเข้าใจพื้นฐานของวิชาสถิติจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะเข้าใจวิชาสถิติขั้นสูงซึ่งใช้คณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนต่อไปได้ อย่างน้อยเมื่ออ่านแล้ว คุณจะเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าวิชาสถิติมีจุดมุ่งหมายอย่างไร และมุ่งสู่จุดนั้นด้วยแนวความคิดแบบไหน และจะช่วยให้คุณได้เข้าใจบางเรื่องที่คุณอยากเข้าใจแต่ยังไม่รู้เรื่องสักทีแน่นอน

 

 

ทดลองอ่าน

 

 

 

 

 

สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ผู้เขียน : Hiroyuki Kojima

ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์

ขนาด Pocketbook

256 หน้า 220 บาท

สั่งซื้อได้ที่  tpabook.com/product/สถิติเบื้องต้น 


 

 

 


แนะนำให้เพื่อน: