เดือน ต.ค. เวลาทำการวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
泰日経済技術振興協会付属語学学校


Language Courses | ดูคอร์สเรียนภาษา


Privilege
Training Course for Language Teachers
TPA Thai Test การสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท.


News ข่าว-กิจกรรมใหม่

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน (ส.ค. 2563)

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนชาวไทย คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง JM06 และนักเรียนชาวญี่ปุ่น คอร์สภาษาไทยอ่าน-เขียน TW03 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

อ่านรายละเอียดข่าว

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน ม.โกเบ (กุมภาพันธ์ 2563)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียน ส.ส.ท. และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยโกเบชาวญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านรายละเอียดข่าว

กิจกรรมวัฒนธรรม JI07 (กุมภาพันธ์ 2563)

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง JI07

อ่านรายละเอียดข่าว

กิจกรรมวัฒนธรรม JM01 (กุมภาพันธ์ 2563)

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง JM01

อ่านรายละเอียดข่าว