สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

ข่าว ส.ส.ท.

 •  28/4/2016  รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) / ส.ส.ท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ Dr.Masatoshi Kataoka, President Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute: TIRI
  อ่านรายละเอียดข่าว
ดูข่าว ส.ส.ท. ทั้งหมด

กิจกรรมใหม่

 1. ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ สร้างสุข สานฝัน ให้น้องๆ บ้านโสสะ ณ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 2. คอร์สอบรมสัมมนา หัวข้อ Digital Marketing for SMEs
 3. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2558 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (ครั้งที่ 43) วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 3C อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18
 4. ประกาศ ทีมที่ผ่านการตรวจความคืบหน้า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2015
 5. งานเปิดบ้านมาตรวิทยา ครั้งที่ 3 เนื่องในวาระครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Explore 6 Metrology Clusters
 6. การอบรม Why-Why Analysis
 7. การบรรยายหลักสูตรต่างประเทศ PM Analysis
ดูกิจกรรมทั้งหมด

บทความวิชาการน่าสนใจ

 1. ตื่อดือดึ๊ง ~! [ตื่อดือดึ๊ง ~!]
 2. เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ: นัยยะต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย [เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ: นัยยะต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย]
 3. ส่องย่านค้าอัญมณีและเครื่องประดับหนองคาย...ประตูเชื่อมสู่ลาว [ส่องย่านค้าอัญมณีและเครื่องประดับหนองคาย...ประตูเชื่อมสู่ลาว]
 4. โอกาสและความท้าทายในตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2558 [โอกาสและความท้าทายในตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2558]
 5. สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2558 [สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2558]
ดูบทความวิชาการอื่นๆ จาก TPA Writer

ต้องการหา