日本語ページ

วารสาร TPA News ฉบับที่ 303 ข่าว ส.ส.ท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 303 เดือน มีนาคม 2565


วารสาร TPA News

Contents

Editorial

อ่านบทความ
@Member club
   โดย...Ms.Jitrapat Boonchalieo
อ่านบทความ
ดอทคอม
Tech Trend 2022 to next step of digital transformation   โดย...วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์
อ่านบทความ
Based on True Story
บททดสอบการงานชีวิตกับทักษะรักษาตัว   โดย...แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี
อ่านบทความ
เทคนิคสู่ความสำเร็จ
วิธียอมรับตัวเอง ชีวิต และความเป็นจริงของคุณ   โดย...วิเชียร ตีรสุภาพกุล
อ่านบทความ
บ้านทนาย
ไม่มีสิทธิทำพินัยกรรมยกสินสมรสเกินส่วนของตน   โดย...พรเทพ ทวีกาญจน์
อ่านบทความ
J-Business Focus
ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนจาก Made in Japan เป็น Made with Japan ได้อย่างไร   โดย...รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
อ่านบทความ
Lean&Productivity
โรนัลโด และ เฟอร์กี้ สุดยอดนักเตะ และผู้จัดการทีม    โดย...กฤชชัย อนรรฆมณี
อ่านบทความ
Grow Your Biz
"ทำงานเป็นทีม" บนประกาศรับสมัครงาน   โดย...ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
อ่านบทความ
วิถีซามูไร วิถีไทย วิถีโลก
วิถีซามูไร วิถีไทย วิถีโลก   โดย...ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
อ่านบทความ
Just One More Step
อ่านเพื่อพัฒนาตนเอง   โดย...ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
อ่านบทความ
Cover Story
Thailand Quality Prize รางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทย
อ่านบทความ
Look around
สัมผัส ?เซน? ท่ามกลางหิมะโปรยปรายในกรุงเกียวโต: วัดโทฟุกุจิ   โดย...กนิฎฐา มัตสุโอะ
สัมผัส "เซน"ท่ามกลางหิมะโปรยปรายในกรุงเกียวโต: วัดโทฟุกุจิ   โดย...กนิฎฐา มัตสุโอะ
อ่านบทความ
Total Productivity Solution
5ส Stories ตอนที่ 7: แนวทางการบริหารโดยใช้เครื่องมือ 5ส   โดย...นครินทร์ หอมดี
อ่านบทความ
Risk Reduction
การวิเคราะห์ข้อมูลโควิด-19 สู่ความยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยว    โดย...ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
อ่านบทความ
OKRs Way
กลยุทธ์ในการนำการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร OKRS   โดย...ดร.อำนาจ วัดจินดา
อ่านบทความ
Marketer คุณเป็นได้
เมื่อโลกเปลี่ยน...นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยน   โดย...ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
อ่านบทความ
ประตูสู่ TNI
5 ข้อคิดจากการผ่านสถานการณ์วิกฤต Covid-19   โดย...สมบัติ วรินทรนุวัตร
อ่านบทความ
Smart Automation
ระบบออโตเมชั่น กับวิถีชีวิตของผู้คน ตอนที่ 1   โดย...ศรีนคร นนทนาคร
อ่านบทความ
เล่าเรื่องหนังสือ
ซู่ ๆ ซ่า ๆ ปาทังก้า ปาทังกี้
อ่านบทความ
Book mark
ผจญภัยเมืองใหม่ ตอน สติแตก กระเป๋าสตางค์ก็แหก   โดย...อาทิตย์ นิ่มนวล
อ่านบทความ
สนุกกับภาษา
ระบบขนส่งมวลชนในประเทศญี่ปุ่น   โดย...ประพันธ์ รัตนสมบัติ
อ่านบทความ
Health&Knowledge
คุณภาพการนอนหลับที่ดีสร้างได้ด้วยเทคนิค Serotonin Booster   โดย...พท.ป.ภัคภร บูรณสันติกูล
อ่านบทความ
ไม่เก่ง..ก็เก่งได้
การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมสัมมนา   โดย...ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
อ่านบทความ
นานาน่ารู้ ภาษาญี่ปุ่น
เรียนรู้ญี่ปุ่นจากการ์ตูน (ญี่ปุ่น)   โดย...อำพัน เหล่าสุนทร
อ่านบทความ
Educational Innovation
Virtual Reality เครื่องมือสำคัญของ Home-Based Learning   โดย...ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน
อ่านบทความ

อ่านวารสารย้อนหลัง