สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

วารสาร TPA News ฉบับที่ 293 ข่าว ส.ส.ท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 293 เดือน พฤษภาคม 2564


Contents

Editorial

อ่านบทความ
@Member club

อ่านบทความ
ดอทคอม
Technology Trend 2021   โดย...วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์
อ่านบทความ
ฺBased True Story
ปรับใจ...ปรับทัศนคติให้งานและชีวิตเป็นสุข Time to Change Yourself x Be Brave   โดย...แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี
อ่านบทความ
เทคนิคสู่ความสำเร็จ
27 วิธียกระดับตนเองในงาน    โดย...วิเชียร ตีรสุภาพกุล
อ่านบทความ
บ้านทนาย
ผลของการกำหนดให้บอกกล่าวล่วงหน้าเกินกว่าสามเดือน   โดย...พรเทพ ทวีกาญจน์
อ่านบทความ
J-Business Focus
ธุรกิจแนะนำแพทย์ในญี่ปุ่น เล็กๆ แต่มีนวัตกรรม Clintal   โดย...ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
อ่านบทความ
Lean&Productivity
PDCA โลก VUCA และ มาม่า   โดย...กฤชชัย อนรรฆมณี
อ่านบทความ
Grow Your Biz
กลยุทธ์สำคัญวันกิจการถดถอย   โดย...ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
อ่านบทความ
วิถีซามูไร วิถีไทย วิถีโลก
วิถีซามูไร วิถีไทย วิถีโลก   โดย...ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
อ่านบทความ
Just One More Step
ขอพื้นที่ว่างคืน   โดย...ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
อ่านบทความ
Cover Story
เวทีสร้างสรรค์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับประเทศ "การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
อ่านบทความ
Look around
ความสมถะเรียบง่ายคือความฟุ่มเฟื่อยอันดับหนึ่ง : วัดเคนนินจิ เกียวโต   โดย...กนิษฐา มัตสุโอะ
อ่านบทความ
Total Productivity Solution

อ่านบทความ
Risk Reduction
การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน   โดย...ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
อ่านบทความ
OKRs Way
ขับเคลื่อน OKRs ด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)   โดย...อำนาจ วัดจินดา
อ่านบทความ
Marketer คุณเป็นได้
โลกเปลี่ยน...โลเคชั่นเปลี่ยน ..ทำเลเปลี่ยน... ช่องทางการจัดจำหน่ายเปลี่ยน..   โดย...ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
อ่านบทความ
KAIZEN Society
5ส เพื่อความปลอดภัย
อ่านบทความ
ประตูสู่ TNI
7 เหตุผลที่ดีทำไม ต้องสนใจการเงินการลงทุน   โดย...สมบัติ วรินทรนุวัติ
อ่านบทความ
Smart Automation
นวัตกรรมใหม่เพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยระบบควบคุม RENKEI Control   โดย...ศรีนคร นนทนาคร
อ่านบทความ
เล่าเรื่องหนังสือ

อ่านบทความ
Book mark
ผจญภัยเมืองใหม่ ตอน บริการทุกระดับประทับใจจริง ๆ   โดย...อาทิตย์ นิ่มนวล
อ่านบทความ
สนุกกับภาษา
วันทั้ง ๗ ของไทย    โดย...ศศิธร มัตซึโมโตะ
อ่านบทความ
Health&Knowledge
สัญญาณเตือนสุขภาพกับความอยากอาหาร   โดย...พท.ป.ภัคภร บูรณสันติกูล
อ่านบทความ
ไม่เก่ง..ก็เก่งได้
การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมสัมมนา   โดย...ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
อ่านบทความ
นานาน่ารู้ ภาษาญี่ปุ่น
เรียนรู้ญี่ปุ่นจากการ์ตูน (ญี่ปุ่น)   โดย...อำพัน เหล่าสุนทร
อ่านบทความ

อ่านวารสารย้อนหลัง